könyvelés kategória bejegyzései

Ön szerint, milyen a jó könyvelő?

könyvelés

könyvelés

Biztos Ön is találkozott olyan szituációval, amikor valaki legyint: „csak a könyvelő”. Aki így tesz, az nem tudja, hogy a könyvelő mögött milyen komoly szakmai tudás van! Sokszor bizony olyan, amelytől az ítélkező maga is igen messze van. Ahhoz, hogy valaki jó könyvelő legyen, nagyon sokrétű ismerettel kell rendelkeznie. A könyvelés definíciója valójában számviteli tevékenységet takar. Ezért nem elégséges, ha valaki egyszer megszerezte a (legalább) mérlegképes könyvelői képesítést, hanem a számvitelről szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket és lehetőségeket készség szinten kell ismerni. Csak ebben az esetben lehet a gazdasági eseményeknél kiválasztani a kötelezően könyvelendő tételeket és választani a vállalkozó számára legoptimálisabb számviteli kezelési módok, eljárások, lehetőségek közül. Egy jó könyvelő a változásokról folyamatosan tájékoztatja is az ügyfelét, mivel az Ő érdeke is az, hogy az ügyfél vállalkozása sikeres legyen! Jó könyvelő választáshoz, válassza az interport.hu weboldalt!

Merre tart a könyvelés: adatrögzítés vagy adatelemzés?

Könyvelő iroda Budapest

Könyvelő iroda Budapest

A könyvelési szakma átalakulása egy évtizede kezdődött, és csak előnyünkre vált. Az informatikai eszközök bevezetésével jelentősen lecsökkent a könyvelés feladataira, egyeztetésekre fordított idő. Megszűnt a redundancia egy programon belül, azaz már nem kell több helyen rögzítenünk ugyanazt az adatot. Ez egyelőre még csak egy programon belül igaz, de a cél az, hogy ne rögzítsük többször például a számlákon szereplő adatokat. Hiszen ma még – a legtöbb helyen – egyszer adatokat rögzít a számla kiállítója, majd kinyomtatva, a „papír-számla” alapján újra rögzíti a számla befogadó iktatója, könyvelője, esetleg a számla kiállító könyvelője is. Ugyan az integrált rendszerek már továbbítják az adatokat valamilyen fokú automatizmussal, de még így is van a folyamatban felesleges ismétlődés. Az adatok begépeléséhez nincs feltétlenül szükség a mi szerteágazó szaktudásunkra. Erre jó megoldást kínálnak azok a könyvelő programok. Ha pedig a könyvelés és a székhelyszolgáltatás is egy helyen van, akkor az a legcélszerűbb az interport.hu weboldalon!

Mit könyvel el a könyvelő?

könyvelő

könyvelő

Lényegében minden eseményt, ami a cég életében történt és végbement. Egyrészt a bevételeket és a kiadásokat (pl. számlák, készpénz bevételi és kiadási bizonylatok, bankkivonatok, stb.), másrészt az összes egyéb történést (pl. szerződések, leltározási, selejtezési jegyzőkönyvek, stb.). Végezetül ezen események megtörténtét kötelező elemekkel rendelkező bizonylatokkal kell igazolnia a vállalkozásnak. Aztán a vállalkozásnak eme bizonylatokat a könyvelő részére kell bocsájtania, aki ezen bizonylatokból kiindulva fogja elkezdeni a munkáját. A tárgyévi könyvelési beszámolónak számos előnye van. Gondoljunk csak arra, hogy többek között azért is szerencsés a létezése, mert az évi beszámoló rengeteg információt tartalmaz az adott vállalkozásról. Ezen információk pedig rendkívül hasznosak lehetnek sokak számára: többek között a tulajdonosoknak, a bankoknak és a hatóságoknak is hasznosak, másfelől a partnereknek, szállítóknak és vevőknek is sokatmondóak, valamint érdekes lehetnek akár a munkavállalók számára is. Profi könyvelés az interport.hu weboldalon!